تعرفه ها

مقالات چاپ شده در ژورنال خود شرکت 10000 ریال

مقالات چاپ شده در ژورنال های معتبر 20000 ریال

مالیات مستقیم و عوارض لحاظ شده است.

نحوه پرداخت

شما می‌توانید وجه مورد نظر خود را از طریق حساب شماره 88/7845 نزد بانک سپه شعبه بازارصفویه به نام شرکت فناوری موج کوچک واریز و فیش بانکی خود را به همراه فرم اشتراک به پست الکترونیکی info@microwave-technology.com ارسال فرمایید.

نحوه دسترسی به سایت

پس از پرداخت وجه مورد نظر، اسم کاربر و رمز عبور از طریق Email برای شما ارسال خواهد گردید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شرکت فناوری ریزموج، امور بازاریابی و فروش به شماره 0216655819 و 04512237626 تماس حاصل فرمایید.

ارتباطات